PROLOGISTIC, s.r.o.


Spoločnosť Prologistic, s.r.o. ponúka služby v oblasti dopravy, špedície, colného vybavenia. Ponúka zabezpečenie prepráv tovarov v medzinárodnej doprave v rámci EU.


Bankové spojenie:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 5282 9726

BIC: GIBASKBX


© 2018 A-Ku